SKOBA is klaar voor de leerling van morgen!

Onze scholen richten zich op de kinderen van deze tijd door een passend aanbod op eigentijdse wijze ter voorbereiding op hun toekomst. ICT is hierbij evident. Een ander leerproces hoort bij de kinderen van deze tijd: sociaal leren, dingen opzoeken, experimenteren. Ook moderne technologieën zijn een vanzelfsprekendheid. Sociale media speelt bij ons een grote rol in de communicatie richting o.a. ouders en de omgeving van de school. Onze scholen hebben nadrukkelijk aandacht voor cyberpesten. Wij leren onze kinderen kritisch om te gaan met de informatie die via sociale media beschikbaar is. Per 1 januari 2017 hebben wij onze peuteropvang overgedragen aan professionele organisaties voor peuter- en kinderopvang. Bij KBS De Toermalijn is de peuteropvang overgenomen door YES! Kinderopvang en bij IKC de Wereldwijzer door SDK Kinderopvang.

 

 

 

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013