SKOBA is klaar voor de leerling van morgen!

Onze scholen en peuteropvang richten zich op de kinderen van deze tijd door een passend aanbod op eigentijdse wijze ter voorbereiding op hun toekomst. ICT is hierbij evident. Een ander leerproces hoort bij de kinderen van deze tijd: sociaal leren, dingen opzoeken, experimenteren. Ook moderne technologieën zijn een vanzelfsprekendheid. Sociale media speelt bij ons een grote rol in de communicatie richting o.a. ouders en de omgeving van de school. Onze scholen hebben nadrukkelijk aandacht voor cyberpesten. Wij leren onze kinderen kritisch om te gaan met de informatie die via sociale media beschikbaar is.

 

 

 

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013