Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Raad van Toezicht

De Raad fungeert als klankbord voor het College van Bestuur en heeft een adviserende bevoegdheid. Bij de samenstelling van de Raad is gelet op voldoende spreiding naar deskundigheid en diversiteit in maatschappelijke achtergrond bij de leden. De Raad onderschrijft de Code Goed Bestuur van de PO-Raad. 

De Raad van Toezicht van SKOBA wordt gevormd door:
De heer H. Slobbe (voorzitter)
De heer J. van der Graaf (vice-voorzitter)
De heer T. van der Ven (lid)
De heer T. Merkx (lid)

De Raad komt zo’n vijf maal per jaar in vergadering bijeen. De Raad vergadert één keer per jaar met de directeuren van de scholen en één keer per jaar met de GMR, waarbij het College van Bestuur tevens aanwezig is.

Vergaderingen Raad van Toezicht
- 13 november 2019
- 18 december 2019
- 3 maart 2020
- 18 mei 2020
- 22 juni 2020

Om u te oriënteren op het werk van de Raad van Toezicht kunt u onder meer gebruik maken van de volgende documenten:
- Profiel Raad van Toezicht SKOBA
- Reglement Raad van Toezicht
- Jaarverslag  
- Strategische beleidsplan SKOBA
- Statuten Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding voor hun werkzaamheden in overeenstemming met de richtlijnen van de VTOI.