Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Vertrouwenspersoon

Extern Vertrouwenspersoon

Bij vragen en klachten ten aanzien van seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik kunnen melders terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon die aan SKOBA verbonden is, is mevrouw Elly Janssens. Elly Janssens werkt al vele jaren als extern vertrouwenspersoon voor een schoolbestuur en doet dit nu ook voor SKOBA. Tijdens haar werk als pedagoog/onderwijskundige is ze interne vertrouwenspersoon geweest bij een grote onderwijsadvies-organisatie. Door haar verschillende werkzaamheden kent zij het onderwijsveld goed. 


Contactgegevens: 


  Mevrouw Elly Janssens
  T: 06 - 12 43 11 74
  E-mail: eljans@hotmail.com 


De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en heeft geen relatie met de schoolorganisatie. De informatie uit de gesprekken wordt nooit zonder toestemming met anderen gedeeld.

Even voorstellen

Voor SKOBA ben ik, Elly Janssens, sinds maart 2021 externe vertrouwenspersoon. Dit werk doe ik al jaren voor een ander schoolbestuur. Voorheen was ik interne vertrouwenspersoon bij een onderwijsadvies-organisatie. Ik heb altijd in het onderwijs gewerkt bij verschillende organisaties en in diverse functies. Die ervaring helpt me om te begrijpen met welke problemen mensen mij benaderen.

 

Overal waar mensen met elkaar omgaan, kunnen er situaties ontstaan waarin mensen te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, geweld of machtsmisbruik.

 

Als je binnen de school geen gehoor krijgt of als je jouw ervaring liever met een buitenstaander bespreekt, kun je mij bellen of mailen.
Bij het eerste contact wordt er goed geluisterd om duidelijkheid te krijgen in de situatie en de ervaring van de persoon. Soms is 1 gesprek voldoende om te weten hoe je zelf verder kunt gaan. In een of meerdere gesprekken verkennen we diverse oplossingsmogelijkheden. 

 

Als er meer nodig is, worden daar afspraken over gemaakt of doorverwezen naar een deskundige. Mocht het echt niet lukken een oplossing te vinden dan komt het tot een formele klacht. Bij het volgen van deze officiële procedure kan de externe vertrouwenspersoon behulpzaam zijn.


Intern Vertrouwenspersoon
Binnen SKOBA is ook een intern bovenschoolse vertrouwenspersoon aangesteld, Marjanne Mak (T: 078 - 632 62 08), Marjanne.Mak@skoba.nl.

Daarnaast heeft elke school ook een eigen interne vertrouwenspersoon. Wie dit per school is, staat vermeld in de Schoolgids.