Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Vertrouwenspersoon

Extern Vertrouwenspersoon

Bij vragen en klachten ten aanzien van seksuele intimidatie en andere vormen van machtsmisbruik kunnen melders terecht bij de externe vertrouwenspersoon.

De externe vertrouwenspersoon die aan SKOBA verbonden is, is mevrouw Elly Janssens. Onderstaand haar contactgegevens: 


  Mevrouw Elly Janssens
  T: 06 - 12 43 11 74
  E-mail: eljans@hotmail.com 


De vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Zij heeft geen dienstverband bij het schoolbestuur. De vertrouwenspersoon kan door bemiddeling zorgen dat het probleem opgelost wordt. Ook kan zij helpen met het indienen van klachten bij de externe klachtencommissie.

Intern Vertrouwenspersoon
Binnen SKOBA is ook een intern bovenschoolse vertrouwenspersoon aangesteld, Marjanne Mak (T: 078 - 632 62 08), Marjanne.Mak@skoba.nl.

Daarnaast heeft elke school ook een eigen interne vertrouwenspersoon. Wie dit per school is, staat vermeld in de Schoolgids.