Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Klachtenregeling

SKOBA maakt gebruik van een landelijke onafhankelijke externe klachtencommissie. In het “Reglement Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs (LKC KO)” wordt de rol van en de procedure bij deze commissie beschreven. Dit reglement maakt onderdeel uit van de interne klachtenprocedure van SKOBA.

Voor de basisscholen zijn we aangesloten bij de geschillencommissies Bijzonder Onderwijs. 
Een ouder kan zelf, of namens het kind, problemen hebben met beslissingen van de school of problemen met de gang van zaken op de school. Om het ongenoegen op een juiste manier kenbaar te maken aan de school, is een klachtenprocedure beschikbaar. De procedure bestaat uit verschillende stappen.


De school geeft er sterk de voorkeur aan dat een klager de beschreven stappen zoals gemeld in de schoolgids in acht neemt, zodat de school de mogelijkheid heeft om de klacht zelf op te lossen. Mochten deze stappen onvoldoende hebben opgeleverd, dan kan de klacht worden ingediend bij de externe klachtencommissie. De klager heeft echter te allen tijde de mogelijkheid om direct de externe klachtencommissie aan te schrijven. Hoe de procedure precies in elkaar zit, kunt u lezen in het klachtenprotocol “
Reglement Landelijke Klachtencommissies GCBO”. 

Contactgegevens externe klachtencommissies:
Landelijke Klachtencommissie Katholiek Onderwijs (LKC KO)
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoonnummer: 030 - 280 95 90 (van 9.30 - 16.00 uur)
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl 
Website: https://onderwijsgeschillen.nl/commissie/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc

Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs

Bureau van de Geschillen-, Bezwaren- en Klachtencommissies
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Telefoonnummer: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) 
E-mail: info@gcbo.nl   
Website: https://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/commissies

Contactgegevens interne klachtencommissie:
Marjanne Mak (Beleidsmedewerker P&O) 
Adres: Burgemeester de Raadtsingel 93A
3311 JG  DORDRECHT
E-mail: Marjanne.Mak@skoba.nl