Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Organisatie

SKOBA is een onderwijsorganisatie voor katholiek basisonderwijs in Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Gorinchem. Op onze scholen zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun onderwijsniveau of sociale, religieuze of culturele achtergrond. Wij geloven dat het juist deze afspiegeling van de samenleving is waardoor uw kind zich op de breedste manier kan ontwikkelen.

De verscheidenheid aan onderwijsconcepten binnen de SKOBA-scholen biedt ouders de mogelijkheid om het onderwijs te kiezen wat bij hun kind past. Zo bieden we onder andere Jenaplan onderwijs aan en is er bijvoorbeeld een school die werkt met de principes van Natuurlijk Leren.

De kinderen hebben veel vaardigheden nodig om hun bijdrage aan de 21e eeuw te kunnen leveren. Onze scholen integreren daarom vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken, problemen oplossen, kritisch en creatief denken, goed om kunnen gaan met ICT-mogelijkheden en sociale media en ondernemend zijn in het onderwijs. Daarnaast zorgen de scholen voor ruim voldoende bewegingsonderwijs en er is aandacht voor cultuureducatie.

In ons onderwijs zien we een diversiteit aan activiteiten met veel verschillende werkvormen en eigentijdse materialen met een belangrijk accent op het gebruiken en toepassen van digitale mogelijkheden. We zorgen ervoor dat kinderen in staat zijn om keuzes te maken en hun eigen ontwikkeling te verwoorden. Leerkrachten nodigen kinderen actief uit, ze prikkelen ze en stimuleren de onderzoekende houding van kinderen. We houden rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen. Daarnaast blijven kwalitatieve instructie en momenten waarop kennis geautomatiseerd wordt zeer belangrijk.

We zorgen voor een schoolklimaat waarin kinderen zich gewaardeerd, gestimuleerd en veilig voelen. Het ontwikkelings-en ondersteuningsaanbod richt zich in de volle breedte op de talenten van de kinderen. Naast aandacht voor leerlingen met een leerachterstand richt ons onderwijs zich ook op talentvolle leerlingen middels een aangepast uitdagend onderwijsaanbod.

De Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) is op 28 december 1951 opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder dossiernummer 41118080.

De Stichting kent sinds januari 2011 een bestuurlijke structuur met een éénhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht en sinds februari 2016 een tweehoofdig College van Bestuur. Vanaf augustus 2018 zal het bestuur wederom éénhoofdig zijn.

SKOBA hanteert de Code Goed Bestuur zoals die door de PO-raad is vastgesteld en handelt ook conform deze Code.