Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onze partners

Om een goede doorgaande lijn te stimuleren en u een compleet betaalbaar aanbod aan te bieden werken wij samen met professionele partners. Waar mogelijk wordt in het schoolgebouw kinderopvang (inclusief voor- tussenschoolse en buitenschoolse opvang) gerealiseerd. De kinderopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar wordt ook bij de brede schoolontwikkeling betrokken. Er vindt zoveel mogelijk inhoudelijke en organisatorische afstemming plaats.

Naast samenwerken met schoolbesturen en andere partners binnen de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs op het gebied van de leerlingen die bijzondere zorg behoeven betreft dit in het bijzonder de samenwerking met kinderopvang- en peuteropvangorganisaties en opleidingen (stagiaires in de scholen en de peuteropvang).

Partners voor onze scholen in Dordrecht zijn:
SWV Passend Onderwijs Dordrecht, Prokino Kinderopvang, SDK Kinderopvang, 't Oogappeltje, COKD.

Partners voor onze scholen in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht zijn:
SWV Drechtsteden, YES! Kinderopvang, Kinderopvang Ambacht.

Partners voor onze school in Gorinchem zijn:
SWV Driegang, Stichting Kinderopvang Gorinchem. 

Opleidingen (opleiden in de school/stagiaires)
SKOBA werkt al enige jaren samen met de Pabo InHolland op het gebied van het opleiden van leerkrachten. De scholen van SKOBA nemen jaarlijks stagiaires op (1e- tot en met 3e- jaars) en leraren-in-opleiding (lio’s: 4e-jaars).
Er is een bovenschoolse coach die één dag per week wordt vrijgesteld van lesgeven om uitvoering te geven aan de taak. De bovenschoolse coach stuurt de interne coaches van alle scholen aan. Aan elke school is een interne coach verbonden om de studenten van Pabo InHolland te begeleiden en te beoordelen. De praktijkbegeleiders van de scholen worden door de interne coach aangestuurd en begeleid.

Naast Pabo-studenten lopen ook MBO-studenten van Da Vinci stage binnen SKOBA. SKOBA is erkend als leerbedrijf (relatienummer 100112627) door SBB. 

Huisvesting
SKOBA heeft voor de huisvestingszaken het beheer en onderhoud ondergebracht bij de vereniging Arcade Dordrecht. 

Contactgegevens:
Arcade Dordrecht
Van den Broek-erf 9
3315 SB Dordrecht
T: 078 - 890 83 11
@: info@arcade-dordrecht.nl 
www: https://arcade-dordrecht.nl/

ICT
SKOBA heeft haar ICT ondergebracht in de coöperatie KIEN ICT. 

Contactgegevens:
Coöperatie KIEN u.a.
Laan der Verenigde Naties 325
Postbus 1184
3300 BD Dordrecht
T: 088 - 657 50 00
@: info@kienict.nl
www: www.kienict.nl