Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

FC Dordrecht
Playing for Succes

Playing for Success is een naschools programma voor kinderen van de basisschool groep 6 t/m 8 die een steuntje in de rug kunnen gebruiken wanneer het gaat om leren. Het kan zijn dat het op school niet lekker loopt, het kind niet lekker in zijn of haar vel zit, weinig weerbaar is, bijna geen zelfvertrouwen heeft, gepest wordt of niet meer gemotiveerd is.
 
In het stadion van FC Dordrecht is een leercentrum ingericht om de kinderen zoveel mogelijk positieve leerervaringen te laten opdoen. Het stadion, de spelers die je tegenkomt en de ambiance van de topsport: ze dragen allemaal bij aan een omgeving die stimuleert om beter te presteren. Tien weken lang krijgt een groep, bestaande uit maximaal 15 leerlingen van verschillende scholen, een dag per week extra begeleiding van drie docenten door middel van leuke opdrachten die met voetbal te maken hebben. Als kinderen ontdekken dat ze wel kunnen leren en dat leren ook leuk kan zijn, krijgen ze meer zelfvertrouwen en zijn ze gemotiveerd om hun prestaties te verbeteren.
 
Het project gaat ervan uit dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren. Maar door negatieve ervaringen is de motivatie soms sterk verminderd en het zelfbeeld en zelfvertrouwen verslechterd. De kinderen gaan er zelf in geloven dat ze niet goed kunnen leren. Het is de uitdaging van Playing For Success om het beeld dat kinderen van zichzelf hebben en van hun manier van leren in positieve zin te veranderen. Het moet worden: “WOW, leren is leuk en zinvol.”
 
SKOBA is als Stichting aan Playing for Success verbonden. Zij mogen kinderen aanwijzen die in aanmerking komen voor Playing for Success. Dan wordt er in samenwerking met de leerkracht een traject aangegaan met deze kinderen.