Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Onderwijs

De SKOBA-scholen zijn goed uitgerust en worden gekenmerkt door een goede sfeer en kwalitatief hoogstaand onderwijs. De scholen voldoen aan de voor de school vastgestelde kwaliteitsstandaarden en indicatoren.
 
De verscheidenheid aan onderwijsconcepten binnen de SKOBA-scholen biedt ouders de mogelijkheid om het onderwijs te kiezen wat bij hun kind past. Zo bieden we onder andere Jenaplan onderwijs aan en is er bijvoorbeeld een school die werkt met de principes van Natuurlijk Leren.

De kinderen hebben veel vaardigheden nodig om hun bijdrage aan de 21e eeuw te kunnen leveren. Onze scholen integreren daarom vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken, problemen oplossen, kritisch en creatief denken, goed om kunnen gaan met ICT-mogelijkheden en sociale media en ondernemend zijn in het onderwijs. Daarnaast zorgen de scholen voor ruim voldoende bewegingsonderwijs en er is aandacht voor cultuureducatie.

In ons onderwijs zien we een diversiteit aan activiteiten met veel verschillende werkvormen en eigentijdse materialen met een belangrijk accent op het gebruiken en toepassen van digitale mogelijkheden. We zorgen ervoor dat kinderen in staat zijn om keuzes te maken en hun eigen ontwikkeling te verwoorden. Leerkrachten nodigen kinderen actief uit, ze prikkelen ze en stimuleren de onderzoekende houding van kinderen. We houden rekening met de verschillende leerstijlen van kinderen. Daarnaast blijven kwalitatieve instructie en momenten waarop kennis geautomatiseerd wordt zeer belangrijk.

We zorgen voor een schoolklimaat waarin kinderen zich gewaardeerd, gestimuleerd en veilig voelen. Het ontwikkelings-en ondersteuningsaanbod richt zich in de volle breedte op de talenten van de kinderen. Naast aandacht voor leerlingen met een leerachterstand richt ons onderwijs zich ook op talentvolle leerlingen middels een aangepast uitdagend onderwijsaanbod.