Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Missie en visie

SKOBA gelooft in de eigen kracht van kinderen en volwassenen en wil hen helpen het beste uit henzelf naar boven te halen. In ons onderwijs gaat het om het verwerven van kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen en is er tegelijkertijd aandacht voor persoonsvorming. Bij die persoonsvorming zijn de ideaalbeelden uit de katholieke traditie mede richtinggevend.

Centraal in die katholieke traditie staan de boodschap en het handelen van Jezus van Nazareth. Deze traditie gaat ervan uit dat ieder mens uniek en waardevol is. Bovendien heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid, zowel voor zichzelf en voor anderen, als voor de omgeving. Kinderen maken deel uit van een gemeenschap, waar mensen elkaar treffen. In de onderlinge relaties binnen die gemeenschap ontwikkelen de kinderen zich tot wie ze zijn. In de omgang met elkaar zijn respect, rechtvaardigheid, solidariteit en verdraagzaamheid belangrijke waarden. We leven in een tijd van bijna onbegrensde mogelijkheden. Het is onze taak kinderen te helpen met het aanbrengen van structuur en het maken van keuzes.

Uit bovenstaande missie en visie is de kernopdracht van SKOBA afgeleid:
SKOBA zorgt er voor dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, en begeleidt hen in hun groei naar zelfstandige, sociale en kritisch denkende mensen, die respectvol kunnen samenleven en participeren in een dynamische maatschappij vol verschillen. Het welbevinden van de kinderen is hierbij de basis. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen nemen de SKOBA scholen een belangrijke plek in de wijk in en werken zij nauw samen met diverse partners.