Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Medezeggenschap (OR/MR/GMR)

Ouders zijn voor ons heel belangrijk. De wederzijdse betrokkenheid is hierbij van belang omdat opvoeding en onderwijs dicht bij elkaar liggen. Wij zullen binnen onze scholen zorgen voor de juiste omstandigheden zodat uw kind zich goed kan ontwikkelen en voorbereid wordt op een mooie toekomst. Uw bijdragen hierin stellen we dan ook erg op prijs. Een goede samenwerking tussen school en ouders is belangrijk. We zullen naar uw ideeën luisteren en ook als u kritiek heeft zullen we daar wat mee doen. U kunt meepraten op school- of stichtingsniveau door bijvoorbeeld deel te nemen aan de Ouderraad (OR) of de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad ((G)MR).

Heeft u vragen over de OR of (G)MR, dan beantwoorden wij deze graag. U kunt hiervoor contact opnemen met een leerkracht of de directie van de school van uw kind of (voor algemene vragen) met een medewerker van ons Bestuursbureau.