Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Identiteit

Identiteit heeft te maken met wie we nu echt zijn en waar we voor staan. De identiteit van SKOBA en de scholen van SKOBA wordt mede bepaald door het katholiek-zijn. Het gaat ons overigens niet om de formele identiteit, maar om de waarlijk geleefde identiteit.

Het begrip ‘identiteit’ kent een smalle en een brede definitie. Binnen SKOBA hanteren we de brede definitie. Dat wil zeggen dat de katholieke identiteit zich, naast lessen waarin godsdienst en levensbeschouwing aan bod komen en naast het vieren van allerlei katholieke (of christelijke) feesten, vooral manifesteert in allerlei andere facetten van de schoolpraktijk.

Dat manifesteren beschrijven we in het vervolg aan de hand van enkele principes uit het katholiek sociaal denken. Medewerkers, ouders en leerlingen, samen staan we in de katholieke traditie en daar zijn we trots op. Daarom willen wij op eigentijdse wijze echt werk maken van onze katholieke identiteit.