Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren
In het kader van de AVG heeft SKOBA een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen.
Deze persoon is formeel aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder nummer FG004649

De Functionaris Gegevensbescherming werkt onafhankelijk. Zij informeert en adviseert het bestuur, management en medewerkers over de verplichtingen die SKOBA heeft op grond van de AVG en het toezicht houden op de naleving van de AVG.  

Gegevens FG SKOBA:  
Mevrouw Elke van Essen
@ : evanessen@kienict.nl
T   : 06 - 18 35 21 47

Melden van een datalek:
@: ibp@skoba.nl en/of helpdesk@kienict.nl t.a.v. mevrouw Elke van Essen