Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

College van Bestuur

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het realiseren van de strategie en het beleid van SKOBA en voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. Het College van Bestuur bewaakt de koers, de missie en de ambities van SKOBA in relatie tot maatschappelijke, politieke en financiële ontwikkelingen. Daarnaast draagt het College de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid van het onderwijs dat SKOBA biedt en vertegenwoordigt het CvB SKOBA bij de overheid, landelijke samenwerkingsverbanden en in de pers.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de organisatie en op het functioneren van het College van Bestuur.

Het College van Bestuur bestaat uit:
- Mevrouw S. (Saskia) van Duijn, voorzitter 

Het College van Bestuur wordt ondersteund door:
- Mevrouw L. (Linda) van Gink-Lockhorst, bestuurssecretaresse (T: 078-6326200)