Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Besturenfusie van openbaar en katholiek onderwijs

13 september 2021
Besturen willen kansenongelijkheid beter aanpakken

Besturenfusie van openbaar en katholiek onderwijs

Dit schooljaar willen de besturen van OPOD (openbaar onderwijs) en het katholieke SKOBA fuseren. Hiermee hopen zij een antwoord te geven op actuele, maatschappelijke vraagstukken, zoals kansenongelijkheid en het toenemende lerarentekort. ,,Mét behoud van onze eigen identiteit.''

Het is misschien niet het meest voor de hand liggende 'huwelijk', maar volgens Rob de Haan (OPOD) en Saskia van Duijn (SKOBA) hebben de twee schoolbesturen veel gemeen. ,,We hebben een zelfde soort visie, dezelfde bestuursstijl, alleen onze identiteit is anders'', zegt Van Duijn. ,,OPOD besteedt ook aandacht aan bijbelse verhalen, maar voor ons is het echt een inspiratiebron. We vinden elkaar in onze gedeelde waarden over samenleven.''

En die eigen identiteit van de scholen blijft zo, benadrukken beiden. Wel denken de schoolbesturen elkaar te kunnen versterken bij hun gedeelde ambitie om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Van Duijn: ,,Dat idee is ontstaan toen we in de zomer van 2018 veel overleg met elkaar hadden over de doordecentralisatie van onderwijshuisvesting. Het viel ons op dat we veel dezelfde wijken bedienen en bedachten dat het een goed idee zou zijn om de krachten te bundelen.''

Vertraging
Door corona liepen de fusieplannen vertraging op, maar de wens is er nog steeds. Zeker in de kwetsbare wijken hopen ze samen het verschil te kunnen maken. ,,Daar krijgen we veel kinderen binnen die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen, voor wie veel extra inzet nodig is. Tegelijkertijd zijn dat vaak ook kleine scholen, waar het lastig is om het rooster rond te krijgen.''

De Haan: ,,Wij willen gelijke kansen bieden aan alle kinderen. Hoe mooi zou het zijn als scholen die slechts 500 meter van elkaar vandaan staan, die dezelfde wijk bedienen, elkaars kwaliteiten zouden benutten.''

Aan de hand van een stadsplattegrond laat De Haan zien dat op meerdere plekken scholen van beide besturen vlak bij elkaar staan. ,,Dat biedt kansen om personeel voor twee scholen in één wijk te laten werken bijvoorbeeld, mits ze dat willen.''
OPOD heeft dertien openbare basisscholen in Dordrecht; SKOBA biedt katholiek onderwijs op acht scholen in de gemeenten Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Gorinchem. Van Duijn: ,,Samen kunnen we het lerarentekort beter opvangen.''

Al was dat destijds niet hun drijfveer, zegt Van Duijn. ,,Het lerarentekort speelde toen nog niet. Een financiële noodzaak is er ook niet. We zien dit als een kans.''

De Haan: ,,We denken dat 1 april 2022 haalbaar is, maar het gaat ons niet om die deadline. Zorgvuldigheid in het proces is het belangrijkste. Richting ons personeel, richting ouders. Zodat we elkaar goed begrijpen.'' Van Duijn: ,,Voor ouders verandert er in principe niets. Hun kind blijft naar dezelfde school gaan. Alleen valt die straks onder een nieuwe stichting. We zien de fusie vooral als een kans om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.''

Zeven basisscholen van OPOD en SKOBA krijgen extra geld van de gemeente om kansenongelijkheid tegen te gaan: IKC de Wereldwijzer, Pius 10, Don Bosco, Wantijschool, John F. Kennedyschool, De Albatros en Mondriaan. De Haan: ,,Het is een langlopend subsidietraject van tien jaar. Daar zijn we enorm dankbaar voor. Het biedt ons de gelegenheid om met duurzame oplossingen te komen op de scholen die het 't hardst nodig hebben.''

Het gaat met name om onderwijstijdverlenging, bijvoorbeeld in de vorm van een verlengde schooldag. Van Duijn: ,,Vanwege het lerarentekort zijn we aan het kijken of we daar ook andere partijen bij kunnen betrekken, die bijvoorbeeld op cultureel gebied kunnen onderwijzen.''

"We bedienen veel dezelfde wijken", zeggen bestuurders Rob de Haan (OPOD) en Saskia van Duijn (SKOBA). Foto Jeffrey Groeneweg. 
Marjolein Groenendijk


Klik hier voor het artikel in het AD
Media
  • Afbeelding Rob-Saskia artikel AD