Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Openbaar en katholiek basisonderwijs gaan kennis delen

Persbericht
19 april 2021

Openbaar en katholiek basisonderwijs gaan kennis delen

Intentieverklaring scholenfusie Dordrecht


DORDRECHT maandag 19 april 2021 - De schoolbesturen OPOD (Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht) en SKOBA (Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink) in Dordrecht willen met elkaar fuseren. Zij hebben daar maandag een intentieverklaring voor ondertekend. Door de fusie moet er een krachtiger onderwijsveld in de regio ontstaan, zonder te tornen aan de identiteit en het gezicht van de verschillende scholen binnen de nieuwe stichting.

De besturen zijn al langere tijd met elkaar in gesprek om te kijken of het de scholen meerwaarde biedt als de twee stichtingen volledig gaan samenwerken. Dat is het geval, bleek uit diverse verkenningen. Door samen te werken, door deskundigheid en talenten te bundelen, denken ze een stevig antwoord te geven op actuele maatschappelijke - en onderwijsvraagstukken. 

OPOD en SKOBA zijn samen verantwoordelijk voor het basisonderwijs op 18 basisscholen in Dordrecht en 3 scholen in de omliggende gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Gorinchem en Zwijndrecht. Beide stichtingen hebben veel raakvlakken met elkaar, soms bieden ze zelfs onderwijs in dezelfde wijken aan. De fusie moet daarom vooral leiden tot versterking van de onderwijsinhoud.

Katholiek en openbaar onderwijs samen lijkt misschien minder vanzelfsprekend, maar de praktijk is een andere. De stichtingen hebben juist veel met elkaar gemeen. Beiden hebben de ambitie om de kwaliteit te verbeteren en zijn toekomstgericht in onder meer hun rol als ’wijkbewoner’. Met name in de kwetsbare wijken waarin OPOD en SKOBA onderwijs verzorgen, is het leren samenleven, de ontmoeting tussen kinderen van verschillende achtergronden, een kerntaak van de school.

‘’Deze fusie biedt extra kansen om in Dordtse wijken met veel kwetsbare kinderen in het onderwijs onze krachten te bundelen en zo het verschil te maken. Kansengelijkheid brengen we dus in de praktijk’’, zegt Rob de Haan, bestuurder a.i. namens de Stichting OPOD. De Onderwijsraad stelde kortgeleden nog in een advies dat leerlingen onvoldoende kans op onderwijs krijgen dat recht doet aan hun capaciteit en ontwikkeling. OPOD en SKOBA willen wel die gelijke kansen aan alle kinderen bieden.

‘’Om dat waar te kunnen maken hebben we goede mensen nodig, een grote uitdaging in een tijd van lerarentekort. Door onze krachten te bundelen zijn we beter in staat leerkrachten aan ons te binden. Gezamenlijk kunnen we meer loopbaanmogelijkheden bieden, ons nog beter richten op het ontwikkelen van onze medewerkers en verwachten we ook de vervangingsproblematiek beter het hoofd te kunnen bieden’’, aldus Saskia van Duijn, bestuurder van SKOBA. 

In de intentieverklaring geven de schoolbesturen aan de fusie in het eerste kwartaal van 2022 zorgvuldig en volwaardig afgerond te willen hebben. De eerstvolgende stap is nu het officiële haalbaarheidsonderzoek. Hierbij zullen medewerkers worden uitgenodigd om elkaar vanuit beide stichtingen te ontmoeten. Na het opstellen van de fusie effectrapportage, is het aan de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden en de raden van toezicht om definitief akkoord te gaan. 

---------------

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra Verheij, woordvoerder OPOD/SKOBA op nummer 064502090