* Kinderen ontdekken en leren binnen en buiten de school
*
We versterken de kracht die er is, de samenhang tussen ’t kleine en ’t grote
*
Het beste wat je kunt worden is jezelf, ieder talent is even waardevol
*
Natuurlijke verwondering opent deuren naar volwaardig zelfstandig zijn

Katholieke basisschool Mariëngaarde is sinds oktober 2011 de trotse (mede)bewoner van de Brede School Gildenplein aan de Schepenenstraat in Gorinchem.
Mariëngaarde is een inclusieve school. Kinderen met zeer uiteenlopende talenten en mogelijkheden bevolken de school.  Mariëngaarde  biedt al jaren  passend onderwijs.
Mariëngaarde helpt de leerlingen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers met een actieve deelname in de maatschappij. Iedere leerling wordt uitgedaagd om zich optimaal te ontwikkelen naar zijn of haar mogelijkheden.
De huidige samenleving heeft mensen nodig die levenslang leren.  Het team wil de leerlingen begeleiden/coachen om te komen tot zelfverantwoordelijk leren.  Mariëngaarde biedt de kinderen richting, ruimte en ruggensteun om te komen tot zelfverantwoordelijk leren.
De school  wil de ouders daadwerkelijk betrekken bij het leerproces van hun kind(eren).
Samen met de ouders  willen we onze kinderen  een prettige en leerzame basisschooltijd  bezorgen waarna de stap naar een passend type vervolgonderwijs een logische is.
In het mooie  gebouw wordt  met de volgende partners samengewerkt:
– de openbare Daltonschool De Poorter
– een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van SKG
– kunstencentrum TOON
– de Stichting Sterk voor sociaal-cultureel werk

Contactgegevens:Mariengaarde-280515
Schepenenstraat 1
4204 BL Gorinchem
Telefoonnummer: 0183-633969
Directeur: de heer Th. Merkx
E-mail: Theo.Merkx@mariengaarde.nl

Wilt u meer weten over Mariëngaarde bezoek dan de website.

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013