De Wereldwijzer v5 RGBOnze wereldschool, al meer dan 100 jaren. Waar je ook vandaan komt, hier doen we het samen!
Op IKC de Wereldwijzer gaat het net even anders dan op de meeste scholen. IKC de Wereldwijzer is één van de meeste vooruitstrevende scholen van het land en uniek voor Dordrecht. IKC de Wereldwijzer hanteert flexibele schooltijden. Dit maakt passend onderwijs mogelijk en ouders kunnen de schooltijden aan laten sluiten bij hun werktijden. IKC de Wereldwijzer bereidt kinderen voor op de toekomst, met de middelen van vandaag, gericht op hun individuele talenten en mogelijkheden.

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen floreren en presteren. Samen met de ouders delen wij het leerproces en de zorg voor hun kind. Een goede sfeer en persoonlijke aandacht zijn daarbij onmisbaar.

IKC de Wereldwijzer werkt met de methode “Rots en Water”. Respect hebben voor anderen is hierbij een belangrijk doel. Het helpt pesten te voorkomen en te stoppen. Bij deze methode staat de Rots in jezelf voor je eigen mening en je eigen standpunt. Het Water in jezelf staat voor anticipatie en contact met de ander. Lezen leer je op elke school. Op IKC de Wereldwijzer krijg je ook plezier in lezen. Belangrijk, want in heel je verdere leven heb je lezen nodig. Alle kinderen op IKC de Wereldwijzer hebben een pasje voor de schoolbibliotheek en ook voor de Centrale Bibliotheek. De pasjes zijn gratis. Je hoeft dus nooit zonder je lievelingsboek te zitten. Kinderen leren leren en leren plannen door middel van gepersonaliseerd leren/onderwijs op maat, een individueel ontwikkelingsplan. Elke 8 weken vindt een er een coach gesprek plaats tussen ouder, kind en leerkracht. Ieder kind krijgt een eigen iPad (24 uur/7 dagen per week). We werken met 3 onderbouw- en 3 bovenbouwgroepen, waarbij ook veel aandacht is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.

IKC de Wereldwijzer is één kindcentrum geopend van 07.00 uur tot 18.00 uur. Er is voor- en naschoolse opvang. Alle 5 schooldagen zijn gelijk, waarbij de schooltijden tussen 08.00 uur en 15.00 uur liggen. We zijn een fysieke school omdat we werken met diverse ateliers. Naast een taal, reken- en leesatelier is er bijvoorbeeld ook een creatief, speel en techniekatelier.
Er is een stilteplein, waarin een grote groep kinderen zelfstandig en stil aan het werk kunnen. Hier is ook ruimte voor het verzorgen van presentaties of voorstellingen voor grote groepen kinderen. Het toezicht richt zich op de werksfeer en de activiteiten. Er is geen inhoudelijke begeleiding.

We beloven aan alle kinderen dat:
* We goed zullen kijken hoe jij het beste leert en als je zegt wat je wilt leren, zullen wij goed naar je luisteren.
* We je zullen helpen goede vragen te stellen.
* We je helpen te ontdekken wat je talenten zijn en nog beter te worden in datgene waar je al goed in bent
* We je zullen uitdagen om ook moeilijkere dingen te proberen en nieuwe dingen te leren dat jij zoveel mogelijk zelf mag kiezen wat en wanneer je iets gaat doen; als dat nodig is, helpen wij jou
hierbij.
* We ons uiterste best zullen doen om te voorkomen dat je gepest wordt; natuurlijk hoort daarbij dat je zelf niet pest.
* We je leren hoe je goed kunt omgaan en samenwerken met anderen.
* We steeds de nieuwste techniek zullen gebruiken om je voor te bereiden op de wereld van morgen.
* We je je fantasie leren te gebruiken om betere ideeën te bedenken en mooiere dingen te kunnen maken.
* We er alles aan zullen doen dat je met plezier terug zult kijken op je tijd bij ons op school.
Zo ben je goed voorbereid op je school en je verdere leven.

Mariaschool-151015-IMG_0065

Contactgegevens:
Doelstraat 13
3311 XD Dordrecht
Telefoonnummer: 078-6142561

Directeur: mevrouw L. Tholhuijsen
E-mail: Leny.Tholhuijsen@skoba.nl

Wilt u meer weten over IKC de Wereldwijzer bezoek dan de website.

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013