Geert Groote definitief-2016Blijf jezelf, volg je passie, vind je talent!
Katholieke basisschool Geert Groote is gevestigd in de wijk Stadspolders. De twee gebouwen staan op een ruime kindvriendelijke speelplaats, midden in de wijk.

Peuterspeelzaal ‘Pinkeltje’ vindt u in één van onze gebouwen. Samen met de peuterspeelzaal worden de kinderen begeleid, zodat zij zich in een doorgaande lijn kunnen ontwikkelen.  Er wordt nauw samengewerkt met het COKD, die de buitenschoolse opvang verzorgt.

De Geert Groote wil een veilige school zijn, waarbij veiligheid en geborgenheid wordt gecreëerd voor iedereen die betrokken is bij onze gemeenschap.

Een basis van waaruit ieder kind zich, uitgaande van vertrouwen in zichzelf, verder wil ontwikkelen en wil investeren in de ander. De Geert Groote wil samen met de ouders, hun belangrijkste partners, de kinderen begeleiden/coachen bij het zich eigen maken van competenties, zodat zij weten hoe zij moeten leren vanuit eigenaarschap en motivatie.

De sleutels voor meer zelfsturing:Geert Groote-280515
* passie, ambitie, durf
* anders kijken, denken en doen
* kansen zien en kansen grijpen
* nieuwe toepassingen zien
* nieuwe combinaties zien
* oplossingen bedenken
* originaliteit

Contactgegevens Geert Groote:
Van den Broekerf 7
3315 SB Dordrecht
Telefoonnummer: 078-6166330
E-mail: Richard.Lentze@skoba.nl
Directeur: dhr. C.R. Lentze

Wilt u meer weten over de Geert Groote, bezoek dan de website

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013