“Samen in vertrouwen leren”

Katholieke basisschool Don Bosco is gevestigd in de wijk Crabbenhof.
De populatie van de school is een afspiegeling van de wijk, waarin mensen wonen en werken met veel verschillende nationaliteiten .
Op de Don Bosco mag ieder kind zijn wie het is.
Het team staat open voor verschillen tussen mensen, gaan op een positieve zorgzame manier met elkaar om, lossen conflicten constructief op en nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de gemeenschap.
De Don Bosco wil de kinderen voorbereiden op de samenleving van morgen.
De leerkrachten begeleiden/coachen de leerlingen , zodat zij zich de competenties kunnen eigen maken die zij in de toekomst nodig hebben, zoals:
– probleemoplossend vermogen;
– communiceren;
– kritisch denken;
– digitale geletterdheid;
– media wijsheid.
Op deze manier willen we komen tot verandering van de rol van de leerling. Een rol met meer keuze vrijheid, waarbij het kind meer verantwoordelijkheid over het eigen leerproces krijgt.
Het is belangrijk de ouders intensief te betrekken bij het leerproces van hun kind(eren). Samen met de ouders wordt uw kind voorbereid op onze kennismaatschappij.
Samen met peuterspeelzaal ‘De Bosuiltjes’ verzorgt de Don Bosco een ononderbroken ontwikkelingslijn voor onze kinderen.
De voor- en naschoolse opvang wordt verzorgd door SKD Kinderopvang.   Ook met deze opvang werken wij nauw samen. In onderstaand filmpje krijgt u een beeld van de samenwerking tussen Don Bosco en De Bosuiltjes.

 

Contactgegevens Don Bosco:Don Bosco-280515
Nolensweg 2
3317 LE Dordrecht
Telefoonnummer: 078-6172234
Directeur: dhr. S.M.W. Bomius
e-mail: Serge.Bomius@skoba.nl

Wilt u meer weten over de Don Bosco, bezoek dan de website

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013