Katholieke basisschool De Toermalijn is met de hoofdlocatie gevestigd in het “oude” centrum van Zwijndrecht. De nevenvestiging van De Toermalijn is gevestigd in de wijk Walburg.

Op de beide locaties zijn de groepen 1 t/m 7 gehuisvest. De leerlingen van groep 8 zitten alleen op de nevenvestiging aan de Emmastraat. De Toermalijn geeft ook onderwijs aan “schipperskinderen” . Deze kinderen zitten gedurende de week op het Julia-Internaat dat staat op de Schipperskade. In het weekend gaan de kinderen veelal naar boord.

De peuterspeelzalen op deze locaties zijn per 1 januari 2017 overgenomen door YES! Kinderopvang.

Met passie leven en leren, dan denken we op De Toermalijn aan:
openheid, gastvrijheid, vertrouwen, geloof in idealen, permanente ontwikkeling, verantwoordelijkheid,  solidariteit en  samenwerking.

 De Toermalijn wil uitgaan van de psychologische basisbehoefte van ieder mens: relatie, autonomie en competentie.

Als er in voldoende mate aan deze behoeften wordt voldaan is er  welbevinden, motivatie en  inzet en zin in leren.

Door oudergesprekken wil De Toermalijn de ouders betrekken bij het leerproces van hun kind(eren), om ook via deze weg het kind meer autonomie te geven over het eigen leerproces en geloof in eigen kunnen.

Uitgaande van de mogelijkheden, biedt De Toermalijn ieder kind maximale ontplooiingskansen, zodat het zich kan ontwikkelen als een creatieve, kritische, maar ook verdraagzame mens, met een groot gevoel voor de ander.

Contactgegevens:De Toermalijn-280515
Postadres:
Postbus 175
3330 AD Zwijndrecht

Bezoekadres hoofdlocatie:
Schaepmanlaan 23
3332 HW Zwijndrecht
Telefoon: 078-6122323

Bezoekadres nevenlocatie:
Emmastraat 9
3331 XA Zwijndrecht
Telefoon: 078-6127535

Directeur: de heer G.P. Kolen
E-mail: Frie.Kolen@skoba.nl

Wilt u meer weten over De Toermalijn, bezoek dan de website.

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013