Jij mag zijn zoals je bent
                                                                                 om te worden wie je bent,
                                                                                    maar nog niet kunt zijn;
                                                                                      en je mag het worden
                                                                                           op jouw manier
                                                                                            en in jouw tijd.

Katholieke Basisschool De Satelliet is gevestigd in de wijk Sterrenburg III in Dordrecht. Op De Satelliet wordt gewerkt volgens het principe van ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO). De bouwstenen van het onderwijs zijn anders dan op de meeste basisscholen. Deze bouwstenen horen bij het onderwijsconcept natuurlijk leren. Het natuurlijk leren wordt gezien als inspiratiebron voor ons onderwijs en OGO wordt als middel ingezet om de zelfstandigheid en betrokkenheid van kinderen te vergroten. Als je de school binnen loopt dan merk je de ontspannen sfeer en het werkgeroezemoes. Kinderen zijn verdeeld over een onderbouwunit en een bovenbouwunit. Iedere basisgroep bestaat uit kinderen van verschillende leeftijden.

Een breed aanbod in een rijke leeromgeving, met thema’s als ordening, zorgen ervoor dat kinderen leren en zich breed ontwikkelen. Door een bijzondere inrichting van het gebouw, diversiteit in de workshops (instructiemomenten), trainingen en clubs worden de kinderen gemotiveerd om door middel van zogenaamde prestaties, onderzoeken en spel te komen tot het beheersen van de kerndoelen van het onderwijs. Aan de hand van een volgsysteem van leer- en ontwikkelingslijnen, gouden sterren (bewijzen) en toetsen wordt aan deze kerndoelen voldaan. Alleen is de regie van deze ontwikkeling voor het grootste deel in handen van het kind zelf. Dat is de kern van ons onderwijs en het kind kan zeggen: “Ik kan het en ik weet waarom!” Gezamenlijk wordt gewerkt  aan een school waar het pedagogisch klimaat goed is en waar kinderen leren leuk en zinvol vinden.

Uw kind mag op De Satelliet zijn wie ze zijn en mag zich naar eigen tempo en kunnen ontwikkelen. Bij De Satelliet staat het kind echt centraal !

Om dit te realiseren richten we ons  op de 5 sterren van De Satelliet:De Satelliet-210415
* Onderwijs met kwaliteit
* Ontwikkeling naar ieders top
* Samen leren ontdekken
* Zelf handelend op niveau
* Betrokkenheid als standaard

Contactgegevens:
Schuilenburg 16
3328 CH Dordrecht
Telefoonnummer: 078-6178168
Waarnemend directeur: de heer K. van de Genugten
E-mail: Koen.van.de.Genugten@skoba.nl

Wilt u meer weten over De Satelliet, bezoek dan de website.

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013