Opleidingen (opleiden in de school/stagiaires)
SKOBA werkt al enige jaren samen met de Pabo InHolland op het gebied van het opleiden van leerkrachten. De scholen van SKOBA nemen jaarlijks stagiaires op (1e- tot en met 3e- jaars) en leraren-in-opleiding (lio’s: 4e-jaars). Er is een bovenschoolse coach die één dag per week wordt vrijgesteld van lesgeven om uitvoering te geven aan de taak. De bovenschoolse coach stuurt de interne coaches van alle scholen aan. Aan elke school is een interne coach verbonden om de studenten van Pabo InHolland te begeleiden en te beoordelen. De praktijkbegeleiders van de scholen worden door de interne coach aangestuurd en begeleid.

Naast Pabo-studenten lopen ook MBO-studenten van Da Vinci stage op de scholen of peuterspeelzalen van SKOBA .

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013