Post- en bezoekadres SKOBA
Bomkade 16-18
3311 JD DORDRECHT
Telefoon: 078-6326200
Fax: 078-6138088
E-mail: info@skoba.nl

KvK: 41118080
Rekeningnummer 315372400
IBAN: NL20RABO0315372400
BIC: RABONL2U

Het bestuursbureau is gehuisvest in het gerestaureerde voormalig pakhuis Vredenburg aan de Bomkade, aan de rand van de historische binnenstad van Dordrecht aan de rivier de Oude Maas. In het centrum kunt u op straat of in één van de parkeergarages parkeren. In de binnenstad geldt van 9.00 tot 22.00 uur betaald parkeren (€ 2,50 per uur met munt of chipknip).

Het bestuursbureau is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 08.30 uur tot 16.30 uur op telefoonnummer 078-6326200 of via mail info@skoba.nl

Klachten
SKOBA maakt voor het onderwijs gebruik van een landelijke externe klachtencommissie, ingesteld door de Vereniging Katholiek Onderwijs (VKO). In het “Reglement klachtencommissie Katholiek Onderwijs” wordt de rol van deze commissie beschreven. Het instellen van een onafhankelijke klachtencommissie is een wettelijke eis.
De Klachtencommissie Katholiek Onderwijs vertegenwoordigt de onafhankelijke klachtencommissie voor de scholen van SKOBA.
Meer informatie hierover: www.geschillencies-klachtencies.nl.
Een ouder kan zelf, of namens het kind, problemen hebben met beslissingen van de school of problemen met de gang van zaken op de school. Om het ongenoegen op een juiste manier kenbaar te maken aan de school, is een klachtenprocedure beschikbaar. De procedure bestaat uit verschillende stappen.
De school geeft er sterk de voorkeur aan dat een klager de beschreven stappen in acht neemt, zodat de school de mogelijkheid heeft om de klacht zelf op te lossen. Mochten deze stappen onvoldoende hebben opgeleverd, dan kan de klacht worden ingediend bij de externe klachtencommissie. De klager heeft echter te allen tijde de mogelijkheid om direct de externe klachtencommissie aan te schrijven. Hoe de procedure precies in elkaar zit, kunt u lezen in het klachtenprotocol “Een gratis advies, een klachtenprotocol voor ouders”. Dit protocol kunt u opvragen bij het bestuursbureau van SKOBA of downloaden op deze site.

Contactgegevens externe klachtencommissie:
Bureau van de Geschillen-, Bezwaren- en Klachtencommissies
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Geschillen- en bezwarencommissies
Telefoonnummer: 070-3457097 (van 9.00 tot 12.00 uur)
Klachtencommissie
Telefoonnummer: 070-3925508 (van 9.00 tot 12.00 uur)
E-mail: info@geschillencies-klachtencies.nl

Contactgegevens interne klachtencommissie:
Saskia van Duijn (Beleidsmedewerker Personeel & Organisatie)
Adres: Bomkade 16-18
3311 JD Dordrecht
E-mail: Saskia.van.Duijn@skoba.nl

Voor de peuterspeelzalen zijn we aangesloten bij de Zuid-Hollandse centrale Klachtencommissie Kinderopvang (ZcKK).

Contactgegevens:
Postbus 540
2800 AM Gouda
Telefoonnummer: 0182-547888
Fax: 0182-547889
E-mail: info@zckk.nl
Website: www.zckk.nl

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013