Hoog bezoek bij KBS Don Bosco

20150903_114833Het bestuur van Stichting Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) bracht op 3 september een werkbezoek aan Dordrecht in gezelschap van de ambassadeur van JOGG, Prins Pieter Christiaan. JOGG stelt zich ten doel om via de lokale samenwerkingen tussen private en publieke partijen zich in te zetten voor een gezonde levensstijl onder jongeren. In Dordrecht is dit project in 2012 gestart onder de naam Doe ff Gezond. De scholen in Dordrecht-West maken onderdeel uit van deze samenwerking. Nadat een informatieve bijeenkomst bij DordtSport, bracht het bestuur een bezoek aan basisschool Don Bosco. Daar werden ze ontvangen door schoolleider Serge Bomius en Debbie van der Linden, Gezonde school adviseur bij Doe FF Gezond.  Er volgde een uitleg over de missie van de school en de behaalde resultaten, waarbij de schoolleider de verbanden legt tussen sociale aspecten, taalvaardigheid, sport en beweging en gezonde voeding.  “In Dordrecht West heeft 1 op de 3 kinderen overgewicht. Op school sporten de kinderen minimaal twee uur in de week, waarbij we natuurlijk veel gebruik maken van onze eigen gymzaal.  De buurtsportcoach is tevens onze vakdocent en verzorgt deels het bewegingsonderwijs op onze school.”

Debbie van der Linden geeft aan dat de aanpak voor een gezondere levensstijl per school verschilt. De school maakt zelf het beleid. Er zijn diverse meetmomenten en die worden elke keer zorgvuldig geanalyseerd. Het resultaat in Dordrecht is positief: er is vooruitgang geboekt. Vanaf 2011 blijkt uit fittesten dat het overgewicht onder kinderen in Dordrecht-West sinds 2011 met ruim 20% is gedaald. Doe ff Gezond richt zich op kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar wonend in Dordrecht West, maar ook op de belangrijkste beïnvloeders van de kinderen en jongeren, zoals ouders, verzorgers en professionals. Doe ff gezond organiseert een breed scala aan activiteiten gericht op voeding en bewegen.

Ten slotte wordt er stilgestaan bij het belang van ouderbetrokkenheid. “Een schoolbeleid hebben ten  aanzien van gezonde voeding is een goede stap, maar het is geen garantie tot succes. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders.” vertelt een bevlogen  Bomius de aanwezigen. “Door het beleid gezamenlijk met de ouders op te stellen, creëer je meer betrokkenheid, waardoor de kans van slagen groter wordt”, vervolgt hij. “Mijn hoop is, dat de kinderen na schooltijd de sportverenigingen weten te vinden en daar dan ook jaren blijven, dan is er voortgang.  Dat is de uitdaging voor de toekomst.”

Gerealiseerd door: BureauPartners B.V.

© SKOBA 2013